Vedení účetnictví


       • Kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
       • Zápis do deníku
       • Evidence DPH
       • Evidence majetku
       • Evidence pohledávek a závazků
       • Kniha došlých faktur
       • Kniha vydaných faktur
       • Měsíční přehledy (rozvaha, výsledovka)
       • Roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh
       • Zpracování statist. výkazů


Účetnictví dříve podvojné účetnictví jsou povinny vést právnické i fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Dále fyzické osoby, které překročily za minulý kalendářní rok 25 mil.korun, fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí a ostatní fyzické osoby, kterým to ukládá zvláštní právní předpis.
Účetnictví slouží k sestavení rozvahy a výsledovky. Na základě těchto výkazů se zjišťuj hospodářský výsledek.
Pomocí účtové osnovy se zaznamenávají údaje podvojnými zápisy do účetních knih.

* cena za zpracování účetnictví se odvíjí individuálně. Se svými klienty se obvykle dohodneme na paušální měsíční nebo čtvrtletní částce. Orientačně ke stanovení ceny potřebujeme zhruba počet položek a charakteristiku čím se firma zabývá, případně jinou problematiku (např. mezinárodní obchod, intrastat).