Mzdy a personalistika


       • Zpracování mezd
       • Přehledy pro správu sociálního pojištění
       • Přehledy pro zdravotní pojišťovny
       • Mzdové listy
       • Zápočtové listy
       • Evidenční listy důchodového pojištění
       • Přihlášky malé organizace


Mzdy a mzdová agenda slouží k výpočtu měsíčních mezd zaměstnanců. Může se jednat o hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti atd.
Zajištění přihlášky/odhlášky zaměstnanců u příslušných úřadů, výplatní pásky, příprava příkazu k úhradě, příprava měsíčních přehledů, roční zúčtování daně z příjmů, evidenční listy, mzdové listy, zastupování na úřadech, srážky z mezd atd.