Daňové přiznání       • zpracování veškerých daňových přiznání a hlášení
       • zpracování a podání přiznání k dani z příjmů
       • daňové konzultace
       • zpětná kontrola účetnictví a daní (pravidelné, jednorázové)
       • na základě plné moci zastupování klienta před finančním úřadem
       • stanovení možností daňové optimalizace

Zpracování daňových přiznání. Daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň darovací. Konzultace a účetní poradenství. Zavedení účetnictví, případně daňové evidence. Zakládání nových společností. Kontrola a dohled nad správností vedení účetnictví.


* cena za zpracování se odvíjí individuálně. Se svými klienty se obvykle dohodneme na paušální měsíční nebo čtvrtletní částce. Orientačně ke stanovení ceny potřebujeme zhruba počet položek a charakteristiku čím se firma zabývá, případně jinou problematiku (např. mezinárodní obchod, intrastat).