Daňová evidence


       • Deník příjmů a výdajů
       • Knihu pohledávek a závazků
       • Karty dlouhodobého majetku
       • Karty zásob
       • Karty rezerv
       • Mzdovou evidenci
       • Pokladní knihu
       • Evidenci stálých plateb
       • Knihu jízd

Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Jde zejména o fyzické osoby, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.
Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji a dále ke zjištění stavu majetku, závazků a pohledávek, které ovlivňují základ daně z příjmu.

* cena za zpracování daňové evidence se odvíjí individuálně. Se svými klienty se obvykle dohodneme na paušální měsíční nebo čtvrtletní částce. Orientačně ke stanovení ceny potřebujeme zhruba počet položek a charakteristiku čím se firma zabývá, případně jinou problematiku (např. mezinárodní obchod).